تعداد مقالات: 5
1. آسیب شناسی اجرای دروس تربیت بدنی عمومی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

امین دهقان قهفرخی؛ محمود گودرزی


2. مطالعه شایستگی‌های مربیگری ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

علیرضا زمانی نوکاآبادی؛ شهرام عروف زاده؛ رسول نظری؛ احمدرضا موحدی


3. تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی تیم ملی رزمی‌کاران زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

محسن حلاجی


4. شادکامی و انگیزه پیشرفت در معلمان تربیت بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

شهرام نظری


5. تعیین رابطه‌ی متغییرهای زیست حرکتی با ویژگی های آنتروپومتری دانش‌آموزان دلفان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

روح الله محمدی میرزایی؛ طاهره محمدی میرزایی؛ عباس اردستانی


شماره‌های پیشین نشریه