اهداف و چشم انداز

نشریه علمی و تخصصی" پژوهش در آموزش علوم ورزشی"با هدف گسترش مرزهای دانش در زمینه علوم ورزشی درحوزه‎های نظری و کاربردی" اقدام به  بررسی و چاپ مقالات با متن فارسی به همراه چکیده انگلیسی آن ها با موضوعات ذیل می نماید:

-            نظام های تعلیم و تربیت در ورزش

-            آموزش و یادگیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

-            مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، تکنولوژی و کیفیت خدمات آموزشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

-            چالش ها وفرصت های ورزش آموزشگاهها

-            نظام های تعلیم وتربیت معلم تربیت بدنی

-            آینده پژوهی و مطالعات راهبردی در تربیت بدنی وعلوم ورزشی

-            تربیت بدنی درحوزه علوم زیستی

-            مطالعات مبانی اسلامی در تربیت بدنی وعلوم ورزشی

-            فلسفه و تاریخ تربیت بدنی و علوم ورزشی

-            جامعه شناسی و روانشناسی تعلیم و تربیت در حوزه ورزش

-            مدیریت دانش و سرمایه های اجتماعی در ورزش

-            مطالعات فرهنگی در محیط­های ورزشی

-            سواد حرکتی و ورزشی

-            مطالعات حقوق و  اخلاق در ورزش

-            سبک زندگی و غنی سازی اوقات فراغت جامعه از طریق ورزش

-            ورزش همگانی و ترویج آن در جامعه

چشم انداز:

-         نمایه شدن در پایگاه های بین المللی همچون web of science و scopous

-         آمادگی برای دریافت مقالات پژوهشی از اساتید برجسته، معلمان پیشکسوت و دانشجویان برتر در سراسر نقاط ایران.

-         آمادگی برای دریافت مقالات انگلیسی و انتشار آن ها در صورت پذیرش، در شمارگان ویژه و به صورت تمام متن انگلیسی.

   *برای آگاهی بیشتر و دقیق تر در مورد ارتباط مقالات با اولویت های خاص این نشریه به شماره های پیشین آن نیز مراجعه شود.